Geotermia

 Obecnie słowo “geotermia” kryje w sobie różne zagadnienia wynikające z podziału ze względu na sposób wykorzystania oraz eksploatacji złóż energii geotermalnej (Sadurski et al 2010). W zależności od warunków geologicznych, hydrologicznych i termicznych należy podzielić eksploatację wód złożowych na:

  • Geotermię klasyczną (wysoko-potencjałową) opartą na naturalnych systemach geotermalnych. Woda geotermalna wykorzystywana jest bezpośrednio – doprowadzana systemem rur, bądź pośrednio – oddając ciepło chłodnej wodzie i pozostając w obiegu zamkniętym. Otwory w tym przypadku dochodzą do znacznych głębokości (powyżej 2500 m), a temperatura medium grzewczego może osiągnąć na tyle wysoką wartość, że ciepło odzyskuje się w tradycyjnych wymiennikach bez wspomagania pompą ciepła. Taka instalacja jest zdolna do ogrzania większej ilości budynków, a nawet miast (Fot.1).

  • Geotermię płytką zwaną też nisko-potencjałową cechująca się temperaturą od kilkunastu stopni do ok. 20oC, wykorzystująca wody gruntowe do kilkuset metrów głębokości. Odbiór energii realizowany jest przez pompy ciepła (wymienniki ciepła). System ten najczęściej ma zastosowanie w ogrzewaniu pojedynczych budynków. Czynnikiem obiegowym ? nośnikiem ciepła, jest tutaj woda z dodatkiem środka przeciwzamarzającego (25-30%) lub solanka.

Przy bardzo wysokich temperaturach powyżej 100oC (wody gorące, para wodna) ma także zastosowanie do produkcji energii elektrycznej.

  • Geotermia wzbudzana (od angielskiego terminu EGS ? Enhanced Geothermal Systems) jest również wysoko-potencjałowa, albowiem zakres temperatur jest zbliżony do systemów klasycznych. Odbiór ciepła odbywa się poprzez zatłaczane pod dużym ciśnieniem płyny (woda, solanka, lub inne media, jak np. superpłyny), które cyrkulują przez gorącą strukturę skalną (np. systemy HDR – Hot Dry Rocks).

Wody termalne rozumiane jako medium w tak zwanej geotermii klasycznej, znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski (Sadurski et al 2010). Pomimo tak licznego występowania wód ich eksploatacja nie jest łatwa. Główną przeszkodą są zarówno warunki wydobycia jak i ekonomiczna strona tego typu przedsięwzięcia. W Polsce funkcjonuje 6 geotermalnych zakładów ciepłowniczych.

Źródło: www.mineralne.pgi.gov.pl