Jak czytać etykiety energetyczne

Etykietowanie wpływa na podejmowane przez konsumentów decyzje dotyczące energooszczędnych i przyjaznych środowisku zakupów. Etykiety energetyczne są zbiorem najważniejszych danych o urządzeniu i ułatwiają porównanie kilku urządzeń z tej samej grupy (np. lodówek, pralek, zmywarek).

Komisja Europejska wprowadziła nowy wzór etykiet energetycznych, który jest jednolity i obowiązuje w całej Unii Europejskiej. Na etykiecie zawarte są informacje o klasie energetycznej i podstawowych parametrach danego urządzenia.

Stara i nowa etykieta

Stara etykieta Nowa etykieta
 Stara etykieta  Nowa etykieta
Klasy A

Klasy energetyczne A+, A++ oraz A+++: dodano nowe klasy efektywności energetycznej, które mogą być wprowadzone na etykiecie, jeśli pozwala na to rozwój techniczny w przypadku konkretnego produktu. Klasy A+, A++ oraz A+++ już istnieją dla chłodziarek i zamrażarek, pralek oraz zmywarek. Dla telewizorów zostaną one wprowadzone w terminach zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1062/2010 z dnia 28 września 2010 r.

Klasy

Siedem klas efektywności energetycznej: etykieta energetyczna powinna pokazywać tylko siedem klas efektywności energetycznej od ?A? do ?G?.

Górna klasa ? najwyższa, najbardziej energooszczędna, jest ciemnozielona, a najniższa klasa ? czerwona.

Gdy będą wprowadzane kolejne wyższe klasy, skala może zatem wyglądać następująco:

Jeśli najwyższa klasa jest klasyfikowana jako A+, najniższa klasa będzie F.

Gdy będą wprowadzane kolejne wyższe klasy, skala może zatem wyglądać następująco:

Jeśli najwyższa klasa jest klasyfikowana jako A+, najniższa klasa będzie F.
Jeśli najwyższa klasa jest klasyfikowana jako A++, najniższa klasa będzie E.
Jeśli najwyższa klasa jest klasyfikowana jako A+++, najniższa klasa to D.

Jeśli najwyższa klasa jest klasyfikowana jako A++, najniższa klasa będzie E.
Jeśli najwyższa klasa jest klasyfikowana jako A+++, najniższa klasa to D.

Dochodzenie
Etykieta

Etykiety powinny być umieszczane w widocznych miejscach, żeby pomóc klientom porównać urządzenia.

Etykieta

Etykiety neutralne językowo: nowe etykiety są takie same we wszystkich krajach UE, bez potrzeby zamieszczania krajowych wersji językowych.

Udoskonalenie to osiągnięto, prezentując informacje za pomocą piktogramów zamiast zapisu słownego. W konsekwencji będzie jedna etykieta zamiast dawnego zestawu etykiety z kolorowym tłem w różnych wersjach językowych i neutralnego językowo paska z danymi.


Harmonogram

Film edukacyjny

Spoty telewizyjne

 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumetów przygotwał publikację pt. Kto czyta, oszczędza. Etykiety energetyczne ? poradnik dla konsumentów, z myślą o konsumentach planujących zakup sprzętu gospodarstwa domowego.

 

Źródło: www.me.gov.pl