Jakich budynków dotyczy obowiązek posiadania świadectwa?

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane. Świadectwa są sporządzane dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiązany dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane). Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/(m2*rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną. Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.

Świadectwo sporządza się w przypadku umów, na podstawie których następuje:

 1. przeniesienie własności:
  a) budynku,
  b) lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub
  c) będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo
 2. zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  ? zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej;
 3. powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową – wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzone przez właściciela budynku, lokalu lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z instalacją centralnego ogrzewania zasilaną ze źródła w budynku lub poza nim, świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego może być opracowane na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje się do lokali mieszkalnych posiadających własne instalacje ogrzewcze. Właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego należącego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zużycia mającym wpływ na jakość energetyczną lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:

 1. budowlanej dokumentacji technicznej,
 2. inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej ? może być opracowane w oparciu o wykonaną dla jednego z tych lokali charakterystykę energetyczną oraz ocenę tej charakterystyki.

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. ? Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) o rękojmi za wady.

Właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

 1. upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
 2. w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

Przepisów w sprawie obowiązku sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje się do budynków:

 1. podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 2. używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 3. przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 4. niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 5. przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok);
 6. mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 7. wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13706?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13707?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

var tab = tab || [];
tab.push(function() {
var token = Math.random().toString(36).substr(2) + Math.random().toString(36).substr(2);
var script = document.createElement(‘script’);
script.type = ‘text/javascript’;
script.src = ‘http://www.oferteo.pl/widget/13705?token=’ + token;
document.body.appendChild(script);
});
for (i = 0; i < tab.length; i++) { tab[i](); tab.pop(); }

boston marathon finale for inspirational team hoyt duoUnderstand your blocking angles. You will almost always be the second man in when blocking a defensive lineman. SportScanINFO data indicates that Nike basketball Fake Oakleys Cheap footwear momentum accelerated through Holiday, increasing +40.3% at retail in the last four weeks with average selling prices up high single digit percentages. In addition to the Nike Basketball momentum, Nike Golf has signed Rory Mcllroy to a long term deal worth reportedly $20 million a year. For this reason, while we wish Brandon the best this season, we are politely terminating our agreement with him.”USA TODAY40 things we learned in Week 1 of the 2016 NFL seasonMarshall told KUSA’s Mike Klis that he would kneel during national anthem again Sunday.Miami Dolphins running back Arian Foster also said Monday he would continue to kneel during the national anthem after he and three teammates did so Sunday.”Yeah,” Cheap Jerseys Foster said, according wholesale jerseys china to ESPN. “We still feel the same Cheap NFL Jerseys China way.”Marshall took a knee during the national before the NFL’s season opener on Thursday against the Carolina Panthers, joining Colin Kaepernick in a protest that has garnered national attention.Marshall had previously expressed support for Kaepernick during an interview with the Colorado Springs Gazette. They’re real, and even worse, fairly common studies show that anywhere from 40 to 60 percent of heart attacks go unnoticed. If we had to paint a mental picture of how cheap football jerseys a cold works, the virus gets into our bodies and starts roughing our insides up until gross things start coming out of our noses. It’s going to be fun playing Lamar Miller and the Texans twice a year. That’s my boy. There’s no grand conspiracy involved left handers just tend to fall through the cracks, being that there are so few of them. In a recent survey of left handers in 50 different countries, the number of lefties who were ever taught how to operate as a left hander in a right handed world sits frequently around 10 percent everyone else just has to work it out on their own, until they finally try to drown the pain by spilling beer down their shirt from a right handed beer mug.”This has to violate the Americans With Disabilities Act.”. For instance . It’s much more dense than regular salt water, so it sinks to the bottom and forms a distinct separation that Cheap Jerseys acts and flows like a river.. The snake slithers away, but that’s not the end cheap ray bans of the story. The hedgehog isn’t just trying to protect itself here, or cowering, or even driving the snake away: It’s hunting.
As a high school track star and wide receiver, he could sprint forty yards in 4.2 seconds. Roger was even faster, but cheap nfl jerseys he played in the band. And if you believed everything you heard in Belle Glade, neither boy could be called the fastest ever. The fans are cheap jerseys ludicrously enthusiastic way back, when I was in a band on a mini tour of the East Coast, I arrived at an apartment in New York State where I was supposed to be staying for the night with friends of friends. The place was absolutely destroyed I thought there had been a burglary. The windows were smashed, the doors were off their hinges and all the furniture was pulverised. While all of these medications can be effective remedies, many people, especially bodybuilders, often choose to go with more natural joint pain relief. Glucosamine, a compound of glucose and L Glutamine occurs naturally and is an integral part of connective tissue like tendons, cartilage and ligaments. Glucosamine helps the body heal damaged connective tissue and provides relief from the symptoms of osteoarthritis, a condition that causes cartilage degeneration in the hips, knees and elbows over time.. We continued our streak of double digit adjusted EPS growth, and after adjustments and, by the way, the adjustments included removing over $700 million of benefit cheap jerseys from spectrum swaps with other industry participants. And so with those adjustments, first quarter EPS was $0.72, up 10.8%. This strong growth comes even with about $0.03 of earnings pressure from our Mexico wireless operations.. While Warner and Clarke were at the crease, Australia was Cheap mlb Jerseys dominant. They shared a partnership of 118 and a long, tight hug after Warner pushed a single through the covers to reach his century. He took off his helmet, and held it to his heart, his lips and to the sky before Clarke wrapped him up in the middle of the Adelaide Oval pitch.. Wide Receiver 2: Julio Jones Even as much as Hopkins was a surprise, an even bigger surprise was the week turned in by Julio Jones. Indeed, his high salary of $8,300 turned off most people and he was only selected by 5% of the players. Five Percent! Well, those five percent were dancing as he contributed Cheap Football Jerseys 29.60 fantasy points to their overall oakleys outlet team score.. Use vacation days after your paid days during your leave of absence. Many companies have a policy that pays 100 percent for the first few weeks of maternity leave (after the first week of course), then the rest is either unpaid, or paid at a reduced percentage. Cheap NFL Jerseys Take advantage of those few weeks at the higher percentage before you start using up your vacation days..