KATALOG FIRM
Szukaj:
First NameLast NameCityStateMiejscowośćWojewództwoTelefonKomórkaOpisBranża
Gliwice śląskie 602630198 PROJEKTOWANIE, NADZORY I DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH biura projektowe, instalacje budowlane, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski
Warszawa mazowieckie 505950412 505950412 Posiadamy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a także uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Działamy w branży budowlanej od 2006 r. Współpracujemy głównie z firmami budowlanymi, osobami prywatnymi, zarządcami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi oraz innymi firmami. Firma świadczy następujące usługi: - kierownik budowy; - inspektor nadzoru inwestorskiego; - przeglądy techniczne obiektów budowlanych (kontrole okresowe) roczne, półroczne i pięcioletnie; - ekspertyzy techniczne, opinie i oceny techniczne obiektów budowlanych; - świadectwa charakterystyki energetycznej; - odbiory budynków i mieszkań; - doradztwo techniczne; - kosztorysy; - legalizacje samowoli budowlanych; - inwentaryzacje; - badania kamerą termowizyjną. Firma świadczy usługi Kierownika Budowy - prowadzimy wiele budów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, ale także hal przemysłowych i magazynowych, budynków usługowych i wielorodzinnych. Jako Inspektor Nadzoru - występujemy w roli niezależnej osoby od strony inwestora, najczęściej w przypadkach, kiedy kierownik budowy jest od strony wykonawcy robót i nie ma gwarancji pełnej jakości robót budowlanych.Na szeroką skalę zajmujemy się także pomocą w odbiorach. Podczas odbioru wskazujemy wady budynku lub mieszkania, które są niezgodne z polskimi normami, przepisami techniczno-budowlanymi, a także z umową podpisaną ze sprzedającym. Pozwala to uniknąć w okresie późniejszym dodatkowych kosztów i problemów związanych z wykończeniem. Na koniec w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej sporządzona zostaje opinia techniczna zawierająca listę wykrytych usterek.Wykonujemy przeglądy techniczne roczne, półroczne i pięcioletnie głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, obiektów szpitalnych oraz hal przemysłowych i magazynowych. Wykonujemy ekspertyzy, oceny i opinie techniczne budynków, lokali mieszkalnych, a także robót budowlanych. Wykonujemy ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej konieczne do odbioru budynku lub przy sprzedaży. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków wielorodzinnych, jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych. Wykonujemy również wszelkiego rodzaju kosztorysy oraz inwentaryzacje. Pomagamy także przy legalizacji samowoli budowlanych. biura projektowe, geodezja i geologia, instalacje budowlane, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, kosztorysowanie, nadzór inwestorski, świadectwa energetyczne, inne
Bolechowice małopolskie 795144285 instalacje budowlane, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kontrole okresowe i przeglądy techniczne
Rzeszów podkarpackie 602665669 602665669 Obsługa inwestycji/ domu jednorodzinnego od A do Z tj. od warunków zabudowy Projekt Zagospodarowania Terenu + Projekt Architektoniczno-Budowlany, pozwolenie na budowę, pełnienie obowiązków kierownika budowy, odbiór budynku. biura projektowe, instalacje budowlane, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski, rzeczoznawstwo budowlane
Poznań wielkopolskie 61 670 88 94 Oferujemy: > pełnobranżowy nadzór inwestorski, > inwestorstwo zastępcze, > wykonywanie pełnobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, > kompleksowe przeglądy okresowe, > doradztwo techniczne, > zarządzanie projektami, > opracowanie studium wykonalności, > przeprowadzenie i organizację przetargów. biura projektowe, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski
łódź łódzkie 505268269 Nadzory inwestorskie oraz kierowanie budową inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski
Zagnańsk świętokrzyskie 509509878 509509878 Kompleksowa obsługa inwestycji. Projektowanie. Kierownik Budowy. Inspektor Nadzoru. architektura i aranżacja wnętrz, biura projektowe, inwestor zastępczy, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, kosztorysowanie, nadzór inwestorski
Wrocław dolnośląskie 690 962 085 793685061 Inwestor Zastępczy, Kosztorysy Budowlane, Nadzór Inwestorski, kierownik budowy dobór firm budowlanych na terenie Wrocławia i okolic. inwestor zastępczy, inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kosztorysowanie, nadzór inwestorski, usługi budowlane
OPOLE opolskie 774548020 Pompy membranowe Versa-Matic ® USA - Firma jest producentem przemysłowych pneumatycznych pomp membranowych. Prosta konstrukcja , niezawodność pomp przeponowych a także możliwość adaptacji większości części zamiennych do pomp Wilden czyni pompy pneumatyczne Versa-Matic® bardziej użytecznymi od innych produktów na rynku. To jedne z najchętniej używanych pomp na świecie . rzeczoznawstwo budowlane, inne
IWONICZ podkarpackie 605-070-184 Oferuje usługi inżynierskie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie budownictwa ogólnego, drogowego, mostowego, hydrotechnicznego gospodarki wodnej oraz wszelkie zabytki: 1) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego / koordynatora inspektorów nadzoru / kierownika kontraktu / kierownika projektu - (potwierdzone referencjami, poświadczeniami – bardzo duża ilość zrealizowanych inwestycji wielobranżowych, wieloletnie doświadczenie); 2) Wykonywanie kontroli technicznych utrzymania obiektów budowlanych - szczegółowe i okresowe – (bardzo duża coroczna ilość kontroli, wieloletnie doświadczenie); 3) Doradztwo budowlane – rzeczowo-finansowe – (wieloletnie doświadczenie). inżynier kontraktu, kierowanie budowami, kontrole okresowe i przeglądy techniczne, nadzór inwestorski