Kolektory słoneczne : co to jest

Kolektory słoneczne ? montowane są na zewnątrz budynku , w taki sposób aby padały na nie promienie słoneczne. W ten sposób słońce ogrzewa powierzchnie kolektora (absorber), Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła. Podgrzany, oddaje ciepło w specjalnym wymienniku instalacji grzewczej w budynku.

Podział kolektorów :

Podział na konstrukcję: rozróżnia się dwa podstawowe typy kolektorów:

 • skupiające
 • płaskie

Podział na zastosowany czynnik roboczy:

 • cieczowe
 • powietrzne

Kolektory cieczowe:

 • kolektory płaskie (płaskopłytowe)
 • próżniowe
 • magazynujące
 • elastyczne (wykonane z tworzyw sztucznych)

Kolektory powietrzne:

 • kolektory z absorberami płaskimi (w tym z absorberami żebrowanymi)
 • z absorberami o powierzchni rozwiniętej
 • z absorberami o powierzchni porowatej
 • nadciśnieniowe (foliowe)