Następna zmiana sprzedawcy

Procedura zmiany sprzedawcy obowiązująca przy kolejnej zmianie sprzedawcy jest krótsza i prostsza niż przy pierwszej zmianie. Nie jest konieczne zawarcie nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji ? obowiązuje dotychczasowa, zawarta przy pierwszej zmianie sprzedawcy. Ponadto nie ma potrzeby dostosowywania układów pomiarowo ? rozliczeniowych (liczników), gdyż zostały dostosowane przy pierwszej zmianie.

JEŚLI odbiorca sam przeprowadza procedurę

Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.

Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży z dotychczasowym sprzedawcą ? takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.
Odbiorca może zapytać nowego sprzedawcę o możliwość zawarcia umowy kompleksowej (zamiast dwóch umów ? umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji)

  1. Odbiorca wypowiada obowiązującą dotychczas umowę sprzedaży
  2. Odbiorca informuje operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą
  3. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

 

JEŚLI odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

  1. Odbiorca dokonuje wyboru sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży, upoważniając sprzedawcę do reprezentowania go przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą.
  2. Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą.

Źródło: http://maszwybor.ure.gov.pl