Nowe etykiety energetyczne – jak czytać

Etykieta dla pralki – przykład

pobierz-e-2 etykieta-dla-pralki

Etykieta jest poglądowa. Wzór etykiety znajduje się w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla zmywarki – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-zmywarki

Etykieta jest poglądowa. Wzór etykiety znajduje się w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla lodówki – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-lodowki

Etykieta jest poglądowa. Wzory etykiet znajdują się w rozporządzeniu delegowanym Komisji(UE) nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010 r. uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla telewizora – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-telewizora

Etykieta jest poglądowa. Wzór etykiety znajduje się w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr  1062/2010 z dnia 28 września 2010 r.  uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla telewizorów umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla suszarki bębnowej wywiewowej typu domowego ? przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-suszarki-bebnowej-wywiewowej-typu-domowego

Etykieta jest poglądowa. Więcej rodzajów etykiet dla suszarek bębnowych kondensacyjnych i gazowych suszarek bębnowych zawarte jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 392/2012 z dnia 1 marca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego suszarek bębnowych dla gospodarstw domowych umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla lamp elektrycznych eksponowane w punkcie sprzedaży  – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-lamp-elektrycznych-eksponowane-w-punkcie-sprzedazy

Etykieta opraw oświetleniowych wystawianych w punkcie sprzedaży  – przykład

pobierz-e-2etykieta-opraw-oswietleniowych-wystawianych-w-punkcie-sprzedazy

Etykiety są poglądowe. Więcej rodzajów etykiet dla lamp i opraw zawarte jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw oświetleniowych umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla odkurzacza uniwersalnego – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-odkurzacza-uniwersalnego

Etykieta jest poglądowa. Więcej rodzajów etykiet w tym dla odkurzaczy do dywanów oraz odkurzaczy do podłóg zawarte jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 z dnia 3 maja 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla klimatyzatorów z układem multi – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-klimatyzatorow

Etykieta jest poglądowa. Więcej rodzajów etykiet w tym dla klimatyzatorów dwu i jednokanałowych zawarte jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego dla klimatyzatorów umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Domowy okap nadkuchenny ? przykład  etykiety dla klasy A-G

pobierz-e-2domowy-okap-nadkuchenny

Etykieta jest poglądowa. Więcej rodzajów etykiet w tym dla domowych okapów nadkuchennych dla różnych klas (np. A+++-D, A++-E, A+-F) zawarte jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla piekarnika gazowego ? przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-piekarnika-gazowego

Etykieta dla piekarnika elektrycznego – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-piekarnika-elektrycznego

Etykiety są poglądowe. Wzory etykiet zawarte są w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla konwencjonalnych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o klasach efektywności energetycznej od A do G – przykład

pobierz-e-2etykieta_-podgrzewacz_a_g

Etykieta dla zasobników ciepłej wody użytkowej o klasach efektywności energetycznej od A do G – przykład

pobierz-e-2 etykieta_zasobnikow-cwu

Etykieta dla podgrzewacza ciepłej wody użytkowej z pompą ciepła o klasie efektywności energetycznej podgrzewania wody od A do G – przykład

pobierz-e-2etykieta_podgrzewacz_z_pompa_ciepla

Etykiety są poglądowe. Więcej rodzajów etykiet w tym dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne (w tym dla klas A+ do F) zawarte jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Etykieta dla ogrzewaczy pomieszczeń z pompa ciepła z wyjątkiem niskotemperaturowych pomp ciepła, w klasach sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń od A++ do G – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-ogrzewaczy-pomieszczen-z-pompa-ciepla-z-wyjatkiem-niskotemperaturowych-pomp-ciepla

Etykieta dla wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła w klasach sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń od A ++ do G oraz w klasach efektywności energetycznej podgrzewania wody od A do G – przykład

pobierz-e-2etykieta-dla-wielofunkcyjnych-ogrzewaczy-z-pompa-ciepla-w-klasach-sezonowej-efektywnosci-energetycznej-ogrzewa

Etykieta dla zestawu zawierającego ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne – przykład

pobierz-e-2etykieta_dla_zestawu-zawierajacego-ogrzewacz-wielofunkcyjny

Etykiety są poglądowe. Więcej rodzajów etykiet w tym dla kotłów do ogrzewania pomieszczeń (dla klas A++ do G oraz klas A+++ do D), kogeneracyjnych ogrzewaczy pomieszczeń (dla klas od A++ do G oraz od klas A+++ do D), niskotempreraturowych pomp ciepła zawarte jest w rozporządzeniu delegowanym Komisji UE nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE umieszczonym w zakładce Etykiety energetyczne-prawo.

Źródło: www.me.gov.pl