Zachodnie Targi Nieruchomości & Budowa Domu; 14 wrzesień – 15 wrzesień 2019

Zachodnie Targi Nieruchomości & Budowa Domu;

14 wrzesień – 15 wrzesień 2019

Data: 14 wrzesień – 15 wrzesień 2019
Miejsce: Warszawa (mazowieckie)
Adres: Hala Koło
Warszawa, ul. Obozowa 60
Adres e-mail: biuro@expoproperty.pl
Tel.: +48 22 697 16 22
Opis: Zachod­nie Targi Nie­ru­cho­mo­ści & Budowa Domu to impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z północno-zachodniej czę­ści War­szawy oraz z sąsied­nich miej­sco­wo­ści jak Łomianki, Oża­rów Mazo­wiecki, Babice, Pia­stów oraz Prusz­ków.

Impreza adresowana jest do wszystkich, którzy chcieliby zamieszkać w tej części Warszawy i jej okolicach. Proponujemy szeroką ofertę branży budowlanej, w tym budowa domu od A do Z, , projekty domów, nowoczesne technologie, czy odnawialne źródła energii. Oczy­wi­ście nie zabrak­nie rów­nież GOTOWYCH DOMÓW z RYNKU PIERWOTNEGO oraz sze­regu porad, pre­zen­ta­cji i premier.

Więcej informacji