Zmiany w prawie

szary-portal-rysunek  INFORMUJE

W Dzienniku Ustaw z dnia 06.02.2017 r.opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ? Prawo energetyczne (Dz.U. 2017 poz. 220).